Trường THPT Nguyễn Hữu Thận tỉnh Quảng Trị
Wednesday, 21/03/2018 - 10:16|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Tin tức - Sự kiện
 Tin tức - Sự kiện
 Ngày đăng:19/03/2018
 Tin tức - Sự kiện
 Ngày đăng:12/03/2018
 Tin tức - Sự kiện
 Ngày đăng:05/03/2018
 Tin tức - Sự kiện
 Ngày đăng:02/03/2018
 Tin tức - Sự kiện
 Ngày đăng:28/02/2018
 Tin tức - Sự kiện
 Ngày đăng:26/02/2018
 Tin tức - Sự kiện
 Ngày đăng:10/02/2018
 Tin tức - Sự kiện
 Ngày đăng:05/02/2018
Văn bản mới
Số: 04/KH-THPT
Tên: (KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH PHÁP LUẬT NĂM 2018)
Số: TB/SGD
Tên: (Thông báo tuyển viên chức bổ sung)
Số: 205/KH-THPT
Tên: (KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO ATGT TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2018)
Số: 1751
Tên: (Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên 2017)
Số: 1689/KL-SGDĐT
Tên: (KẾT LUẬN THANH TRA)
Số: 5878/BGDĐT-GDTrH
Tên: (5878/BGDĐT-GDTrH)
Số: 08/2016/TT-BGDĐT
Tên: (08/2016/TT-BGDĐT)
Số: BHXH/2016
Tên: (BHXH/2016)
Số: Mẫu giấy ủy quyền
Tên: (Mẫu giấy ủy quyền)
Số: GĐĐ/2016
Tên: (GĐĐ/2016)
Số: 
Tên: (PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN)
Số: 
Tên: (KẾ HOẠCH V/v Phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2016)
Số: 
Tên: (BIỂU SỐ 7)

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên