Trường THPT Nguyễn Hữu Thận tỉnh Quảng Trị
Wednesday, 15/08/2018 - 06:42|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Tin tức - Sự kiện
Văn bản mới
Số: 77
Tên: (Công văn số 77- Phương án tuyển viên chức bổ sung)
Số: 04/KH-THPT
Tên: (KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH PHÁP LUẬT NĂM 2018)
Số: TB/SGD
Tên: (Thông báo tuyển viên chức bổ sung)
Số: 205/KH-THPT
Tên: (KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO ATGT TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2018)
Số: 1751
Tên: (Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên 2017)
Số: 1689/KL-SGDĐT
Tên: (KẾT LUẬN THANH TRA)
Số: 5878/BGDĐT-GDTrH
Tên: (5878/BGDĐT-GDTrH)
Số: 08/2016/TT-BGDĐT
Tên: (08/2016/TT-BGDĐT)
Số: Mẫu giấy ủy quyền
Tên: (Mẫu giấy ủy quyền)
Số: BHXH/2016
Tên: (BHXH/2016)