Trường THPT Nguyễn Hữu Thận tỉnh Quảng Trị
Sunday, 24/02/2019 - 12:01|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Hữu Thận
 • Phạm Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin
  • Điện thoại:
   0978022846
  • Email:
   phamthuhang.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Phạm Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin
  • Điện thoại:
   01297557999
  • Email:
   phamthuyhang.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Lê Thị Thanh Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0912120509
  • Email:
   thanhtinh.qt@gmail.com
 • Nguyễn Công Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0905003105
  • Email:
   Hoanrom2002@gmail.com
 • Nguyễn Văn Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0947906413
  • Email:
   nguyenvanvu.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Nguyễn Quang Tánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0912126010
  • Email:
   tanhnguyen78@gmail.com
 • Nguyễn Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0977556524
  • Email:
   vanbinh198@gmail.com