Trường THPT Nguyễn Hữu Thận tỉnh Quảng Trị
Wednesday, 15/08/2018 - 06:51|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Hữu Thận
 • Lê Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị
  • Điện thoại:
   01668932592
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hoài Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Điện thoại:
   0989478085
  • Email:
   nguyenhoaithuong.thptnht@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Khương Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TKHĐ
  • Điện thoại:
   0913773045
  • Email:
   trankhuongnam.thptnht@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0942813113
  • Email:
   lethidungkttt@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: