Trường THPT Nguyễn Hữu Thận tỉnh Quảng Trị
Thursday, 17/01/2019 - 14:44|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Hữu Thận
 • Trần Thị Thu Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Điện thoại:
   0935653348
  • Email:
   tranthulinh.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Nguyễn Thị Quỳnh Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc
  • Điện thoại:
   0985364484
  • Email:
   nguyenquynhthoa.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lệ Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Điện thoại:
   01662847798
  • Email:
   nguyenleduyen.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Lê Thị Hồng Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0915060201
  • Email:
   lehongminh.thptnht@quangtri.edu.vn