Trường THPT Nguyễn Hữu Thận tỉnh Quảng Trị
Thursday, 19/07/2018 - 08:34|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Hữu Thận
 • Phan Khánh Hội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sử
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0981432338
  • Email:
   phankhanhhoi.thptnht@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Thị Ngọc Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Điện thoại:
   01683100142
  • Email:
   vongoctho.thptnht@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Xuân Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sử
  • Điện thoại:
   0948160232
  • Email:
   phamxuanthanh.thptnht@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Cẩm Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa
  • Điện thoại:
   01676232880
  • Email:
   phamcamvan.thptnht@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Ngọc Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0916102333
  • Email:
   hoangthingochai.thptnht@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: