Trường THPT Nguyễn Hữu Thận tỉnh Quảng Trị
Sunday, 24/02/2019 - 12:01|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Hữu Thận
 • Trần Thị Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên KCN
  • Điện thoại:
   0915130883
  • Email:
   tranthilam.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Bùi Thị Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lý
  • Điện thoại:
   0945970919
  • Email:
   buithitan.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lý
  • Điện thoại:
   0982442266
  • Email:
   nguyenthanhha.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0947567765
  • Email:
   nguyenbichhoan.thptnht@quangtri.edu.vn