Trường THPT Nguyễn Hữu Thận tỉnh Quảng Trị
Thursday, 17/01/2019 - 13:43|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Hữu Thận
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0919610180
 • Nguyễn Xuân Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   01232006777
  • Email:
   nguyenxuanthao.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Trần Đình Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục- QPAN
  • Điện thoại:
   0918510498
  • Email:
   trandinhhai.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Trần Quang Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Điện thoại:
   0919133867
  • Email:
   tranquangduc.thptnht@quangtri.edu.vn