Trường THPT Nguyễn Hữu Thận tỉnh Quảng Trị
Thursday, 17/01/2019 - 13:41|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Hữu Thận
 • Lê Thị Tương Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên KNN
  • Điện thoại:
   01254339896
  • Email:
   lethituongvy.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Phan Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh
  • Điện thoại:
   0948755344
  • Email:
   phanthinhung.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Lê Thị Thúy Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Điện thoại:
   0918155194
  • Email:
   lethithuyloan.thptnht@quangtri.edu.vn
 • Phạm Thị Quỳnh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Điện thoại:
   0934800801
  • Email:
   quynhvanpt@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Diễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0934936345
  • Email:
   lethihongdien.thptnht@quangtri.edu.vn