Trường THPT Nguyễn Hữu Thận tỉnh Quảng Trị
Wednesday, 15/08/2018 - 06:42|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử trường THPT Nguyễn Hữu Thận
 • Dương Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh
  • Điện thoại:
   0942268559
  • Email:
   huyentrang3394@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh
  • Điện thoại:
   0948755344
  • Email:
   phanthinhung.thptnht@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thúy Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Điện thoại:
   0918155194
  • Email:
   lethithuyloan.thptnht@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Quỳnh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Điện thoại:
   0934800801
  • Email:
   quynhvanpt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hồng Diễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0934936345
  • Email:
   lethihongdien.thptnht@quangtri.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: